Poznaj nas bliżej

Rzeczoznawca Majątkowy i właściciel firmy BOCIAN NIERUCHOMOŚCI – Lilianna Bocian

Numer uprawnień zawodowych: 5367
telefon: + 48 502 120 284
adres e-mail: lilianna@bocian-nieruchomosci.pl lub biuro@bocian-nieruchomosci.pl

Jestem Rzeczoznawcą Majątkowym w zakresie szacowania nieruchomości.
Ukończyłam studia inżynierskie na Politechnice Łódzkiej oraz Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie wyceny nieruchomości. Ponadto:

  • jestem członkiem Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi,

  • biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu w zakresie szacowania nieruchomości,

  • posiadam certyfikat Związku Banków Polskich uprawniający do wycen dla potrzeb zabezpieczenia kredytów,

  • posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  • sporządzam opinie o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego na cele kupna lub sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia wierzytelności kredytowej i innych. Świadczę usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora finansowego i publicznego oraz kancelarii prawnych.

Wykonywane przeze mnie wyceny nieruchomości są sporządzane zgodnie z najwyższymi standardami etyki zawodowej, w sposób rzetelny i terminowy.