Wycena nieruchomości

Wyceny nieruchomości wykonuje Rzeczoznawca Majątkowy – Lilianna Bocian.

Sporządzamy wyceny nieruchomości w postaci operatów szacunkowych będących opracowaniami w formie pisemnej.

Nasze usługi skierowane są m.in. do osób prawnych, fizycznych, przedsiębiorstw, banków, jednostek samorządu terytorialnego oraz deweloperów i inwestorów.

WYCENIAMY:

 • grunty niezabudowane (działki budowlane, rolne, leśne, komercyjne),
 • grunty zabudowane (budynki mieszkalne, komercyjne),
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe),
 • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności),
 • nieruchomości komercyjne (biurowe, magazynowe, handlowe, przemysłowe).

WYCENY SPORZĄDZAM NA POTRZEBY:

 • kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • ubezpieczeniowe,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej,
 • aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia ceny nieruchomości na potrzeby przetargu,
 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 • podziału majątku,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustalenia podatku od spadków i darowizn,
 • wniesienia aportu,
 • prowadzonych negocjacji.

Działamy przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego. Przy zleceniach indywidualnych świadczymy usługi na terenie całego kraju.

WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI WYCENY

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi ustalam indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii, są one zależne od charakteru nieruchomości, kosztu uzyskania niezbędnych dokumentów, konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji oraz celu wyceny.

Zamów wycenę nieruchomości przez: +48 502 120 284 lub formularz kontaktowy.